खोजि गर्नुहोस..

  • कृष्णनगर ।  कृष्णनगर नगरपालिकाले पुराना घर नक्साहरू अभिलेखीकरण गरिरहेको छ । पालिकाले घर निमार्ण गरेर घर नक्सा अभिलेखीकरण गर्न बञ्चित भएका एंव बिभिन्न कारणले घर नक्सा अभिलेखीकरण नगरेकाहरूलाई २०८० चैत्र…
  • ...

    कृष्णनगरमा पुराना घर नक्सा अभिलेखीकरण

    ३ दिन अगाडि

    कृष्णनगर ।  कृष्णनगर नगरपालिकाले पुराना घर नक्साहरू अभिलेखीकरण गरिरहेको छ । पालिकाले घर निमार्ण गरेर घर नक्सा अभिलेखीकरण गर्न बञ्चित भएका एंव बिभिन्न कारणले घर नक्सा अभिलेखीकरण नगरेकाहरूलाई २०८० चैत्र…